Udsætningsklare ællinger samt daggamle ællinger og rugeæg fra velflyvende stamme. Registreret rugeri og besætning.

UDSÆTNINGSKLARE VILDÆLLINGER

Hos Bakkegårdens Vildtopdræt er vores ællinger 3-4 uger gamle, når de bliver leveret til udsætning i søer, moser, vandhuller og mergelgrave. Vi mener, at 3-4 uger er den optimale alder, når en vildælling skal sættes ud i naturen. Når ællingen har netop denne alder, er den tilstrækkelig stor til at klare sig problemfrit i naturen. Derudover er den tilpasningsdygtig og kan derfor klare sig i den fri natur uden tilvænningsperiode.

 

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi hos Bakkegårdens Vildtopdræt sikrer, at vores ællinger er stærke og levedygtige. 

 

Salg af udsætningsklare ællinger starter i maj. Kontakt os for yderligere information om pris og levering.

1/15
SPECIALINDRETTEDE STALDE

De daggamle ællinger opstartes i specielt indrettede stalde, hvor strøelse, vand, foder og varme er essentiel for deres første dage. 

NATURTRO OMGIVELSER

Efter en uge får ællingerne adgang til store udendørs græsarealer med svømmebassiner. Hos Bakkegårdens Vildtopdræt tilstræber vi at skabe så naturtro omgivelser som muligt, da vi tror på, at det bidrager til endnu stærkere ænder.

STORE UDENDØRSAREALER

Det er vigtigt for os, at dyrene har god plads, hvorfor ællingerne har adgang til store græsarealer, som sikrer både fysisk og psykisk ideelle vilkår. Hos Bakkegårdens Vildtopdræt er dyrenes trivsel i centrum, hvilket sikrer sunde og stærke dyr.

Vil du vide mere om udsætningsklare ællinger fra Bakkegårdens Vildtopdræt, klik her.

Vil du vide mere om daggamle ællinger fra Bakkegårdens Vildtopdræt, klik her.

Vil du vide mere om rugeæg fra Bakkegårdens Vildtopdræt, klik her.

Bakkegårdens Vildtopdræt v/Frederik Thomsen - Hindborgvej 95, DK - 7800 Skive. Tlf: +45 2539 8585 - Kontaktformular